Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2012

kytegirl

January 10 2011

kytegirl
4361 914d 500
Reposted fromAnneBonny AnneBonny viakyte kyte
kytegirl
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć.
Ale nie mam którędy.
— M.Świetlicki
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viakyte kyte
kytegirl
myśl niedokończona, bez aspiracji i pretensji.
Reposted fromkyte kyte
5852 422c
Reposted fromapm35 apm35 viakyte kyte
kytegirl
life has been playing tricks with me lately,
so I decidedis the best not to take it seriously
— the good wifew
Reposted fromkyte kyte
kytegirl
Ktoś mnie zapytał parę dni temu, czy nie zastanawiam się, dlaczego padło na mnie. Przypomniałem sobie wtedy taki epizod z „Rzeźni numer pięć” Vonneguta – kosmici porwali Ziemianina na swój statek i robili na nim eksperymenty. W pewnym momencie zwrócili się do niego: „Może masz jakieś pytanie?”. I on właśnie o to zapytał: „Dlaczego ja? Dlaczego akurat na mnie padło?”. Na to kosmici odpowiedzieli zabawnie, ale zajebiście prawdziwie: „»Dlaczego ja?«. A dlaczego my? A dlaczego w ogóle cokolwiek?”. Moim zdaniem to jest jedyna odpowiedź na wszystkie podobne pytania. Mimo trudnych okoliczności moje życie wciąż jest pełne i wartościowe. A kiedy jest dobrze, nie zadajemy sobie pytań w stylu: Dlaczego urodziło mi się zdrowe dziecko? Dlaczego sprzedałem tyle płyt? Dlaczego spotkałem wspaniałą kobietę? Przyjmujemy to za normę. Te wszystkie pozornie złe rzeczy są częścią tego samego nurtu energii. Można się dzięki nim wiele nauczyć, ale nie trzeba doszukiwać się w nich ukrytego sensu... A jeżeli Bóg mnie karze albo wystawia na próbę, to za co karze te wszystkie małe dzieci-, które leżą tu obok na oddziale i umierają? Zostawmy na moment Boga, Mickey Mouse i inne wytwory ludzkiej wyobraźni w szufladzie i skupmy się na sobie, na człowieku.
— Nergal
Reposted fromkyte kyte
kytegirl
Życie to nie puzzle, wszystkie elementy nie muszą do siebie idealnie pasować. Łączymy się na jakichś dziwnych, często irracjonalnych zasadach.
— Nergal
Reposted fromkyte kyte
kytegirl
Reposted fromibau ibau viakyte kyte
kytegirl
jedna linijka przeciw nocy: przyjdzie noc
— świetlicki
Reposted fromkyte kyte
kytegirl
A o cokolwiek chodzi, nie bierz tego tak poważnie.
Bardzo rzadko jakaś rzecz jest długo poważna.
Naprawdę. Szczególnie nocą.
Noc przesadza.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viakyte kyte
kytegirl
kytegirl
Lepiej skończyć w pięknym szaleństwie niż w szarej, nudnej banalności i marazmie
— Witkacy
Reposted fromkarusia karusia viakyte kyte
kytegirl
razlubit = ros. słowo znaczące, że już się kogoś przestało kochać.
— w końcu, psia mać
Reposted fromrogal rogal viakyte kyte
kytegirl
Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
Reposted fromscar scar viakyte kyte
kytegirl
4881 6b9f 500
proza życia
Reposted fromkyte kyte
kytegirl
3993 81fb
Reposted fromsuicide-scherzo suicide-scherzo viakyte kyte
kytegirl
Przestańmy więc się oszukiwać, że zdrada to patologia. Może tak już musi być? Może społecznie ewoluujemy w tę stronę?
– Przy większej świadomości seksualnej dążymy do zaspokojenia naszych potrzeb. W innym świetle niż niegdyś postrzegamy seks z innym niż stały partnerem. Jeśli to daje komuś szczęście, to nie będę oceniał, czy zdrada jest zła, czy nie. Wierność to przecież kwestia norm społecznych. Nie wszystkie z nich są powszechnie podzielane, ponadto z czasem się zmieniają. Jestem za tym, by ludzie dawali sobie prawo do przyjemności w życiu. A mam wrażenie, że Polacy tej przyjemności często się wstydzą.
— prof. Izdebski
Reposted fromkyte kyte
kytegirl
miłość to tylko brudny trik natury, by zagwarantować istnienie ludzkości
— William Somerset Maugham
Reposted fromkyte kyte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl